Skip to content

De Islam in Vlaanderen (29/9/2011)

03/08/2011

Verslag van onze eerste debatavond, donderdag 29 september 2011 (u kan hieronder reageren)

Deelnemers: Wim van Rooy, Filip Dewinter (VB), Ergün Top (CD & V) en Abou Imran (Sharia4Belgium).

Moderator: Bart Brinckman (De Standaard)

Videofragment “Terzake” 30/9/2011

“Een moslim kan geen democraat zijn, en een democraat geen moslim”

Over de grond van de zaak zijn Abu Imran en Filip Dewinter het eens

Een nokvolle zaal... met de Imran-aanhang op de eerste rij

Het was meteen een full house in de zaal Extra Time te Hoboken. Niet meteen een sjiek auditorium, maar wel groot en comfortabel genoeg om de zowat 400 nieuwsgierigen te herbergen die op de ultieme clash tussen moslimfundamentalist Abu Imran (Sharia 4Belgium) en Filip Dewinter (Vlaams Belang) waren afgekomen. Want een clash was het natuurlijk,- Res Publica had zich geen betere affiche kunnen dromen, getuige daarvan ook de dagblad- en TV-pers, inclusief Terzake-ploeg, die naar Hoboken was afgezakt.

De stemming zat er meteen in, toen Abu Imran klokslag acht met zijn gevolg, een 20-koppige bebaarde en stuurs kijkende falanx die het midden hield tussen een fanclub en een persoonlijke lijfwacht, de zaal in stapte. Natuurlijk verkoos geen van de heren om inkom te betalen, en natuurlijk gingen ze meteen op de ereplaatsen vooraan zitten. Voorzitter Frans Crols besloot wijselijk om op hun intimiderende entrée geen acht te slaan en het spektakel te laten beginnen. Imran zette ook meteen de toon, door te stellen dat hij geen belediging van de Profeet zou dulden, of dat hij anders voor de gevolgen niet instond. Groot protest bij het publiek. Eén keer liep het tijdens het debat uit de hand en moesten de ordediensten ingrijpen, toen een paar Imran-aanhangers amok begonnen te maken.

Abu Imran, alias Fouad Belkacem, is uiteraard een attractie op zich, waar geen zinnig mens in een debat greep op krijgt. Het was om te beginnen al een succes dat hij opdaagde, want de weken voordien had hij zich jegens de organisatoren in de grootste stilte gehuld en alle communicatie geweigerd. Wat natuurlijk de spanning verhoogt en zijn persoonlijke publiciteit ten goede komt: enig obscurantisme is zijn handelsmerk. Af en toe grijpt hij naar het Arabisch om enkele Koranverzen te debiteren, steevast onthaald op applaus en strijdkreten (“All’akhbar”) van zijn hofhouding op de eerste rij, waarmee hij permanent oogcontact hield, immer met een monkelend spotlachje op de lippen.

Abu Imran: “Ik wil hier meteen verwittigen dat ik geen beledigingen van de Profeet zal dulden, en dat ik anders niet voor de gevolgen insta…”

Niet dat Abu alleen maar wartaal uitslaat. Zijn kritiek op onze civilisatie, die we zo superieur achten, snijdt wel degelijk hout, en onze aanwezigheid in Afghanistan (“Jullie zijn de moordenaars!”) is inderdaad voor zware discussie vatbaar, wat overigens door zijn opponent Dewinter beaamd werd.

Wat Abu Imran zo fundamentalistisch, ontoegankelijk en wereldvreemd maakt, is zijn afkeer van alle Westerse waarden, inclusief democratie, meningsvrijheid, tolerantie, tot en met… het publiek debat zelf waarin hij zat. Hij verklaarde uitdrukkelijk, in de mening van het publiek of van zijn opponenten niet geïnteresseerd te zijn (van geen enkele niet-moslim eigenlijk), en ziet de democratie als een indigestieverschijnsel van Westerse ongelovige varkenseters. De islam is voor hem geen bezigheidstherapie maar een totaalbeleving, een totale onderwerping (wat het woord “islam” ook betekent). Ergo: een moslim kan geen democraat zijn, alleen de wil van Allah is wet.

Vreemd genoeg vond hij bij deze stelling in Filip Dewinter een bondgenoot: inderdaad sluiten islam en democratie elkaar uit, dus hoort hij hier niet thuis. Waarbij ook het argument overeind blijft dat Abu Imran en gezellen hier bij ons ongestoord hun kunsten mogen komen vertonen en met alle égards worden behandeld, terwijl wij in, zeg maar Saudi-Arabië, al lang achter de tralies waren beland, of erger nog.

Hevig zwaaiend met de Koran (qua animositeit het hoogtepunt van het debat), fulmineerde Filip Dewinter dat de islam geen religie is zoals alle andere (er worden inderdaad geen debatten georganiseerd over “het boeddhisme in Vlaanderen” of “het Jodendom in Vlaanderen”), maar een haat-ideologie die haar 7de-eeuws peil nooit ontgroeid is. Ook hier groot applaus: zowel Dewinter als Imran speelden duidelijk een thuismatch, en dan nog vlakbij het Beerschotstadion.

Thee-en-koekjes-islam

In dit gepolariseerd debat, voor de toeschouwer een amusant én leerrijk spektakel, was het voor de twee andere sprekers niet evident om in de wedstrijd te komen ondanks treffelijke pogingen van Bart Brinckman(niet slecht, maar ook niet briljant, en soms te passief). Enerzijds is publicist Wim van Rooy gewoonweg veel te intelligent en te belezen om in zo’n boksmatch zijn intellectuele troeven uit te spelen. Al ontsponnen er zich soms stevige discussies over wat er nu eigenlijk in die Koran staat (van Rooy kent die teksten zowat van buiten, en in het Arabisch). Wim van Rooy benadrukte dat geweld inherent is aan de moslimcultuur, en wilde ook het slepende misverstand uit de wereld helpen dat de Arabische islam in de middeleeuwen een beduidende bijdrage tot onze cultuur zou hebben geleverd, wat Imran dan weer mordicus volhield. In het kader van de huidige clash zijn dat natuurlijk achterhoedegevechten. Want zelfs al hadden ze de algebra en het cijfer nul bij ons geïmporteerd, het lost de huidige problematiek niet op. Het gaat volgens Dewinter ook niet om “dé islam”, maar vooral om de islam vandaag en bij ons, als een bedreigende factor van eerste categorie voor onze eigen veiligheid en integriteit.

Even hadden de ordediensten de handen vol met een opstoot van allochtoon testosteron...

Anderzijds was er het tamelijk deerniswekkend discours van Ergün Top, CD&V-er én moslim, die zich duidelijk op zijn ongemak voelde tussen de anti-vleugel aan de andere kant van de tafel, en zijn naaste buur Abu Imran met zijn provocerende uitlatingen en dito lichaamstaal. Top probeerde dan maar de kaart van “de gematigde moslim” uit te spelen, die respect betoont voor onze instellingen en cultuur, en ook respect vraagt voor zijn eigen religie. Maar bestaat er zoiets als een “gematigde moslim”? Of is dat een moslim die het maar een beetje is? Dat was duidelijk de stelling van Abu: Top is een renegaat en comediant, hierin weeral gevolgd door… Filip Dewinter, die, met een uithaal naar Erdogan, verklaarde veel meer schrik te hebben van een thee-en-koekjes-moslim als Ergün Top, dan van een clown zoals Abu Imran. Waarbij dan, ook vanuit de zaal, werd gefoeterd dat Top met zijn dubbele nationaliteit “als een echte tsjeef” van twee walletjes eet en zich de facto van onze samenleving distantieert: de man beweert inderdaad boudweg dat hij in een conflict tussen Turkije en België voor zijn geboorteland zou kiezen…

 Filip Dewinter: “Verkijken we ons niet op de thee-en-koekjes-islam. De Koran is fundamenteel het handboek van een haat-religie die langzaam maar gestaag haar complete omvang ontplooit.” 

In het tweede deel mocht het panel dan vragen uit het publiek beantwoorden, weliswaar via ingezamelde papiertjes, om lange tirades van vragenstellers te vermijden. Een hele leuke, die Brinckman listig tot voor het einde hield, was de vraag, of al die allochtone jongeren uiteindelijk het pensioen niet gaan betalen van het (in hoofdzaak oudere) zaalpubliek.

Dewinter pareerde de opmerking door te stellen dat vooral de migratie ons handen vol geld kost, waardoor het sociaal zekerheidsstelsel onbetaalbaar wordt. Ik zou er vilein nog kunnen aan toevoegen dat, van al die kwaadkijkende moslimbroeders die zich in tuniek en op sandalen vooraan geposteerd hadden, ik eerlijk gezegd geen enkele een normaal beroep zie uitoefenen, behoudens een voltijdse bezigheid van Abu-Imran-groepie.

Conclusie: met dit evenement heeft Res Publica zich op de kaart gezet als dé debatkring van Vlaanderen die tegenspraak en een vleugje suspens niet schuwt. Benieuwd of het volgende debat over de toekomst van België, met de Vlaamse politieke tenoren, evenveel stof zal doen opwaaien. Afspraak alvast op 16 november.

Johan Sanctorum

Was u aanwezig op dit debat? Graag uw reactie op onderstaand forum!

Was u verhinderd? Dan is uw mening over het onderwerp al evenzeer welkom.

Advertenties
18 reacties leave one →
 1. E Van Cauwenberg permalink
  28/08/2011 08:39

  Echt gebeurd:

  Mostafa, één van de Belgische leiders van de terroristische
  organisatie GROUPE ISLAMIQUE COMBATTANT MAROCAIN
  is in 2006 veroordeeld tot zes jaar cel, werd erkend als politiek
  vluchteling. In Marokko zou de arme man foltering riskeren, dus
  kan hij niet worden uitgeleverd, luidt de redenering.
  Daardoor kon de Marokkaanse terrorist enkele weken geleden
  als een vrij man het gesloten centrum voor asielzoekers verlaten,
  waar hij sinds zijn vrijlating verbleef.
  Begrijpe wie kan……….gelezen in ’t Palieterke.

 2. Boone Christian permalink
  02/09/2011 09:31

  Dit debat kan zeer nuttig zijn als de spelregels worden nageleefd.Dat vergt discipline van sprekers en aanwezigen die naar de “voortreffelijke” moderator Brinckman ,kunnen luisteren.
  Zeker niet nuttig als het debat uitgroeit tot “vonken”slaan;zoals voorgesteld.als lok middel.
  Wij leven in een multicuturele en interculturele maatschappij waar ieder
  het recht heeft samen te leven als de rechten en plichten worden nageleefd.Dat geeft ieder rrecht tot spreken.
  Christian Boone ,vrijwilliger in Brussel 19
  NB Kennismaking:Intervieuw ” de Vijhoek “uitgave CC.De Markten 1000 Brussel ,Mei 2011

 3. Tom Opdebeeck permalink
  18/09/2011 21:43

  Ik snap niet goed waarom een figuur als Abu Imran nog tijd en aandacht krijgt van de media. Onlangs bleek nog maar dat hij enkel aanhang kende bij enkele jongeren. Zou het niet veel beter zijn, deze idiote figuur dood te zwijgen. Niemand zit op zijn mening te wachten.

 4. 22/09/2011 20:38

  Dit thema was in zekere zin een rode draad was in mijn onderzoek ‘islam, hoofddoek en democratie’. Een rapport daarvan is te vinden op mijn weblog op http://rudidierick.files.wordpress.com/2010/11/islam-hoofddoek-en-democratie.pdf

 5. Dhimmitude Watcher permalink
  30/09/2011 11:47

  Inderdaad: heel de Imran-kliek betaalde geen toegangsgeld, want waarom zou een moslim betalen aan ongelovigen? En de aanwezige politie? Die liet weten “daar niets tegen te kunnen ondernemen”. De angst regeert.

  Bij een debat over hindoeïsme, boeddhisme of protestantisme is geen beveiliging nodig, bij een debat over de islam is beveiliging bijna standaard aanwezig.

  Ergun Top is de gevaarlijkste want een wolf in schaapskleren. Zo beweerde hij met droge ogen dat Erdogan en Turkije “een voorbeeld zijn”, en ging hij niet in op de door Dewinter geciteerde salafistische citaten van Erdogan.

 6. 30/09/2011 12:29

  Blij verrast door het debat en zal er zeker nog komen volgen, maar voor de rest sluit ik me aan bij vorige reactie, mag ik er nog bij vragen wat zijn die meer dan wij dat die een voorbestemde plaats krijgen zonder dat ze toegang betalen op de voorste rij ?

 7. mercurytraveller permalink
  30/09/2011 12:37

  Ik was er niet en vraag excuus, maar ik zat in het buitenland.
  Abu Imran doet me denken aan Hikmatiyar Gulbuddin, topgangster en top islamist van Afghanistan. De successen van Al Quaeda hebben gangster-volgelingen gecreëerd, het woordgebruik is hier correct want moordenaars, drugleveranciers en dieven zijn gangsters, en die gangsters hebben een maffia-style organisatie in elk land opgebouwd.
  Laten we dus het woordgebruik ernstig toepassen en niet over islamisten spreken maar wel over gangsters, hun echte beroepsnaam.

  Mercurytraveller

 8. 30/09/2011 12:54

  Top is Turk en heeft de dubbele nationaliteit en is daar zeer fier op . Hijzelf zegt dat gij zijn legerdienst nog gaat doen in Turkije . Als Turkije tijdens zijn legerdienst de oorlog verklaart tegen Belgie , dan gaat gij tegen ons de wapens opnemen , tegen de kiezers die gij toch vertegenwoordigt . Kan dit als politicus , een verkozene van het volk , er een dubbele nationaliteit op nahouden , waar ligt uw loyaliteit dan .

 9. 30/09/2011 14:02

  Twas prachtig en adembenemend, nog veel werk in Vlaanderen zenne en zeker in Antwerpen !!!

 10. Hilde de Lobel permalink
  30/09/2011 14:38

  Johan S noemt Brinckman een “treffelijke” moderator en Christian Boone maakt daar al direkt een “voortreffelijke” van. Ik heb niet de indruk dat Boone in de zaal was wat voortreffelijk was de moderator alles behalve. Ik vond hem zeer zwak. Had een blijkbaar paar stellingetjes voorbereid maar leek niet echt geinteresseerd in wat de sprekers daarover te zeggen hadden. Greep dus niet in al het debat volledige een andere kant opzeilde maar, vooral greep ook de kansen niet aan om af en toe dieper in te gaan op soms interessante en/of opmerkelijke uitspraken. En dan bedoel ik niet de theatrale prietpraat van meneer Abu weetikveel maar bij elk van de drie andere sprekers had ik af en toe gewenst dat ze hun stellingen wat verder zouden kunnen uitwerken en/of door de moderator op hun tegenstrijdigheden zouden worden gewezen. Niet dus.
  Het was geen afgang, dat niet, maar Bart Brinckman is volgens mij toch niet echt als debatmoderator in de wieg gelegd.
  Als startmanifestatie van de nieuwe debatclub was deze avond wel een schot in de roos. We kijken uit naar de volgende….

 11. Bart DE GEETER permalink
  30/09/2011 20:50

  Inderdaad, een eerder matig (gemodereerd) debat, maar wel een geanimeerde avond.
  Over die Imran kunnen we kort zijn. Hij bewees binnen de kortste keren in feite wat uiteindelijk te bewijzen was: dat hier voor zijn anti-democratische Islam – ik hou het nog alleen op zijn eigen woorden – geen plaats is en nooit kan zijn. Eigenlijk is zijn Sharia4Belgium het probleem niet; dat is enkel een logisch gevolg van onze eigen verregaande nalatigheid om er gewoon paal en perk aan te stellen. Een kanker kan alleen maar (voort)woekeren en uiteindelijk het gehele (gezonde) lichaam aantasten als hij niet (tijdig) opgespoord en verwijderd wordt. Het werkelijke probleem, dat zijn degenen (overheid, gerecht) die er iets kunnen aan doen, maar het gewoon vertikken…
  Minder was alleszins dat het hele debat opging in een soort historisch opbod van wie er het meest van mekaar uitgemoord heeft, en wie vijand en dan weer bondgenoot van wie was, in een soms wel al heel erg ver verleden. Als ik een oordeel moet vellen over of de Islam mijn vriend of vijand is, dan wil ik het hebben over de problemen met (inzonderheid islamitische)allochtonen hier en vandaag, over rellen met honderden jongeren die soms voor niets over de rooie gaan, en ziekenwagens en brandweerwagens die hulp komen bieden – de politie nog tot daaraan toe – bekogelen en aanvallen, die recreatieparken terroriseren, en hun woede over verre conflicten hier uitwerken op onschuldige burgers. Dan wil ik het hebben over de steeds verdergaande (anti-westerse) eisen die ons gesteld worden, en waar tot overmaat van ramp door onze lamlendige (lokale en school)overheden meer en meer op ingegaan wordt ook: gescheiden zwemuren, verwijdering van christelijke symbolen, halal-bereid voedsel, etc.

 12. 30/09/2011 22:21

  Antwoord is: Bill of Rights!

 13. Danny Vermeyen permalink
  01/10/2011 08:28

  Ik was aanwezig en getuige van een schandelijke vertoning van ‘Fouad Belkacem’ en ‘Ergün Top’. Mijn volste respect gaat uit naar ‘Wim Van Rooy’, een man die de Koran meer dan 15 jaar bestudeerde, iemand met een zéér goede dossierkennis, uitgever samen met zijn zoon Sam van Rooy van oa. het uitstekende boek: ‘de islam, kritische essays over een politieke religie’ ! Iemand die ondanks zijn onvoorstelbare kennis over de islam compleet genegeerd wordt door de Vlaamse media !

 14. Miriam permalink
  01/10/2011 12:59

  We hebben dringend behoefte aan een ‘defintie’ van ‘gematigde’ moslim. Veel moslims beweren dat er soorten islams zouden zijn, een gematigde versus radicale bvb. Dat wordt evenwel ontkend door Erdogan die stelt dat er maar één islam is, dé islam.
  Is een gematigde moslim iemand die de koran volgt maar abstractie neemt van de haatverzen (de haat mbt andersgelovigen en niet-gelovigen), de Mensenrechten respecteert (in tegenstelling tot het OIC), de democratie, de gelijkberechtiging van mannen/vrouwen vooropstelt, de doodstraf op apostasie afzweert, de polygamie, het onder dhimmitude brengen van niet-gelovigen en andersgelovigen, de steniging van vrouwen, de doodslag op homo’s.., de sharia verwerpt, etc etc
  Kortom, iemand die het leeuwenaandeel van de inhumane totalitiare racistische leer van Mohammed niet (meer) wenst te volgen…??
  Wat bindt zo iemand dan nog aan de islam als hij/zij inziet dat de ‘profeet’, die een allerminst
  vredelievend parcours doorleefd heeft (in tegenstelling tot Jezus bvb) de voortrekker was van deze inhumane leer.
  Dus: ‘gematigde’ moslim, gematigde islam? Waar staat dat voor ??

 15. Van Linden Danny permalink
  01/10/2011 18:00

  Ik kan volledig akkoord gaan met Bart De Geeter,waar hij zegt dat ze het beter over de huidige toestand in Belgie ivm de criminele allochtone jongeren hadden gehad!
  Verder wil ik nog iets opmerken,Lex Moolenaar van de GVA zat er ook,maar s’anderdaags
  stond er in zijn krant een klein stukje met als titel 0tegen0 in de match der extremen!
  Primo, ik denk nog altijd dat wij een thuismatch spelen en wij onze normen en waarden mogen verdedigen tegen die woestijnbarbaren (niet betalen,agressief,enz)
  Secundo,De prachtige uiteenzetting niet gehoord Lex van Wim Van Rooy over de soldatenreligie die de Islam is,en die vanaf de jaren 60 van vorige eeuw overal werd opgevoerd als een menslievende religie onder druk van de politieke correctheid en de petrodollars!Tot slot nog dit,ook ik had een briefje afgegeven met de opmerking dat ik ook de sharia wil ingevoerd zien,maar alleen voor Moslims dan en dat om te beginnen Abu Imran zijn hand mocht laten afkappen,want is dit heerschap een paar jaar geleden niet veroordeeld voor inbraak!?

 16. Alicia permalink
  03/10/2011 18:05

  Wim van Rooy is niet alleen zeer intelligent, hij is een groot en authentisch ethicus en humanist. Kritiek op, en uitnodigen tot zelf-kritiek is géén daad van racisme, integendeel.

  De pamperende, immer vergoelijkende houding van de linkse progressieve elite (in haar afwijzing & afkeer van kritiek op de islam), is een daad van neerbuigendheid en gemaskeerd racisme.
  Betutteling verheft niet, maar maakt de ander klein.

 17. 03/10/2011 19:25

  Het is dan ook heel jammer dat men Wim Van Rooy niet aan het woord heeft gelaten de volgende dag in Terzake op VRT, Top en Brinkman mochten het alleen komen zeggen, erg onpartijdig was dat niet van de VRT.

 18. 04/10/2011 21:02

  Peter Frans Koops en ik waren waarschijnlijk de enige Noord-Nederlandse gasten in uw midden; zie http://www.artikel7.nu/?p=71290

  Wij hebben genoten van het debat, ongetwijfeld een vrucht van de in Vlaanderenland inderdaad sterker ontwikkelde debatcultuur.

  Het tot niet-moslim en de facto vijand van de islam verklaren van Ergün Top was voor mij persoonlijk het meest indringende aspect van de avond. Overigens begrijp ik niet wat zo’n Top überhaupt nog in de islam doet. Allá(h), daarvoor zal ik wel te Westers zijn, nietwaar?

  Het is duidelijk dat Sharia4Belgium een relatieve splintergroepering is. Niettemin geloof ik dat ze zeker niet ongevaarlijk zijn. Uiteraard genieten ook zij de Voltairiaanse vrijheid van meningsuiting. Maar dan ook het recht om ‘hardhandig'(hartgrondig) te worden tegengesproken. Daar ligt dan ook de crux. De islam wenst niet te worden tegengesproken. Onze taak is het de bevolking tot vervelens toe duidelijk te maken dat de islam consequent aan spelbederf doet op het speelveld van de rechtsstaat.

  Er zijn veel problemen in uw stad, in uw land. Net als bij ons. Toch is Antwerpen, en zijn onze oude steden, ook nog steeds oogverblindend mooi en zagen wij onderweg veel fraais waaraan men reizend per auto doorgaans al te snel voorbij gaat. Het draait echter om de mensen. In de fiere houding van de aanwezigen in Hoboken ligt een flink deel van de oplossing. De Lage Landen zijn nog niet verloren, en gaan dat ook niet als het aan ons ligt.

  Nous sommes des gueux.

Uw reactie na het debat

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: